Kościół Chrześcijan Baptystów w Radomiu to ludzie, których łączy miłość i pasja dla Jezusa i ludzi. Jest tak dlatego, że najpierw my doświadczyliśmy Jego miłości.

Bóg bowiem tak ukochał świat, że dał swego Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jana 3.16

Nasza miłość bierze się stąd, że On pierwszy nas nią obdarzył. Nasz cele i marzenie zawarte są w słowach Jezusa do uczniów

I wstąpił na górę, i wezwał tych których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I powołał ich dwunastu, żeby z Nim byli i żeby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii, i żeby mieli moc wypędzać demony. Marka 3. 13-15

Po pierwsze pragniemy z Nim spędzać czas. Bóg jest dla nas najważniejszą Osobą w życiu. Ojcem, Tatą który kocha nas najbardziej na świecie. Każdy z nas może godzinami opowiadać co Jezus dla niego zrobił. Jak uratował, zmienił, pomógł. Wyznajemy zasadę, że z kim przestajesz takim się stajesz. Realizujemy to spędzając z Nim każdego dnia czas na rozmowie, czytaniu Biblii, słuchaniu jego głosu i naśladowaniu Go.

Po drugie Jezus powiedział o głoszeniu Ewangelii. Ewangelia to inaczej Dobra Wiadomość. Ciężko nam tą wiadomość prosto     z Nieba zachować dla siebie i nie mówić o Niej. Cały czas słyszymy jakieś mroczne wiadomości przyprawiające o depresyjne myśli. Wolimy zajmować się mówieniem o tym co może zmienić czyjeś życie, jak zmieniło nasze. Mówieniem o tym co Jezus zrobił dla nas na krzyżu. O tym, że umarł za nasze grzechy i możemy żyć w przebaczeniu doświadczając bliskości naszego Taty w Niebie. Rozpowiadanie, że Jezus jest realny i cały czas możemy Go doświadczać jest naszą pasją.

Po trzecie i to wiąże się z doświadczeniem. Ewangelia nie miała być nigdy teorią, ideą o Bogu. Dzięki temu, że Bóg dał nam Ducha Świętego możemy przeżywać życie pełne przygód i cudów. Także nieść to życie dalej. Wierzymy i doświadczamy Boga, który uzdrawia, uwalnia i dokonuje wielu innych rzeczy. Biblia mówi, że kościół jest jego Ciałem i że przez wierzących będą się działy takie rzeczy jak te gdy Jezus chodził po ziemi… i dzieją się. Staramy się nieść praktyczną pomoc tam gdzie widzimy potrzeby. Jesteśmy kościołem, który opiera się na Biblii jako fundamencie tego w co wierzymy. Zawarte jest w niej Boże Słowo dotyka naszych serc, żyć i pomaga nam poznać naszego kochanego Ojca. Staramy się naśladować pierwszy kościół z czasów życia apostołów adekwatnie do kultury i czasów, w których się znajdujemy. Kochamy Radom, nasze miasto i wiedz, że ten kościół jest dla Radomia i dla Ciebie. Mamy nadzieję, że odnajdziesz się u nas.

Poznaj Boga

Jeśli zastanawiasz się jak to jest, że niektórzy ludzie doświadczają Boga i zaczyna to definiować ich styl życia oraz to kim są w głębi swoich serc, warto zapoznać się z tym działem.

Nauczania

Zapraszamy do przejrzenia naszej bazy. Na pewno znajdziesz tam wiele wartościowych, opartych na słowie materiałów.

Świadectwa

Chyba najważniejszy dział. Historie które są tu zamieszczone są efektem działalności Boga w życiu człowieka. To one sprawiają, że to co mówimy i to w co wierzymy nie są jedynie pustymi słowami.